Dette er en før-markedsføringsside for produktet Rundsætte, indhold og design er midlertidigt. Betaversion frem til 1. juni 2019.

Outlook

Programmet er lavet som det der kaldes Add-ins, hvilket vil sige at de fungere som en funktion inde i Outlook. Det er således en forudsætning at man har Outlook installeret for at kunne bruge programmet.

Man åbner mailen ved at dobbeltklikke på den relevante mail i ønskede, så den åbner i sit eget vindue. Tryk på rundsætte og der kommer et panel frem til højre i vinduet.

Eksemplet ovenfor er hvordan en mail normalt vil se ud. Hvis din mail ser anderledes ud skyldes det at den indre struktur i mailen afviger fra det normale. Det forklares længere ned på siden.


Brugerens sprog

Rundsætte undersøger hvilken nationalitet computerens keyboard er sat til og forventer at brugeren sprog er det samme. Hvis det ikke er tilfældet er det muligt at vælge hvilket sprog man vil have oversat ordene til.

Brugerens kundskaber

Det er muligt at fortælle Rundsætte sine kundskaber i de andre nordiske sprog og vælge mellem 5 forskellige niveauer, fra lavt kendskab til højt. Se under det sproglige for uddybning af de 5 niveauer.

Afsenders sprog

Normalt vil programmet selv finde ud af hvilke dele af mailen der er skrevet på hvilket sprog.

I eksemplet er mailen sendt frem og tilbage mellem danskere, svenskere og nordmænd og hver del vil være markeret særskilt.

Overskriften viser hvem afsenderen er.

Man kan vælge hvilke dele af en mail man ønsker at se oversættelser fra ved at klikke på knappen til venstre. Hvis delen er skrevet på et sprog der ikke er understøttet, er der et kryds på knappen

Når tingene ser anderledes ud

Når en e-mail sendes over nettet består den af en ”konvolut”: Yderst på konvolutten er der faste krav om nogle bestemte oplysninger: hvem er modtager, hvem er afsender m.m. Indholdet i konvolutten, som er teksten vi læser, er der ikke særlige krav om. Er du interesseret kan du læse lidt mere i det tekniske afsnit.

Normalt vil teksten være skrevet i det der hedder HTML-format, som ud over teksten også kan vise billeder, links m.m.. Skjult for brugeren vil den også vise hvilket sprog en tekst er skrevet på, og det er det som Rundsætte udnytter i eksemplet ovenfor. Hvis de oplysninger ikke er tilstede skal man selv sætte hvilket sprog teksten er skrevet i.


Begrænsninger


Som nævnt er der frie rammer for hvordan teksten kan være formateret. Der er også frie rammer for hvordan brugerne skriver deres mails. Skriver man et svar kan man vælge kan man vælge at lave sine egne tilføjelser inde i den oprindelige tekst: ”Tak for dine spørgsmål. Jeg har skrevet svarene under hvert af dine spørgsmål”. I det tilfælde vil Rundsætte ikke kunne identificere hvem afsenderen er.

Tilsvarende hvis indhold i mailtråden bliver klippet sammen og afsender e-mails fjernet. I de tilfælde må man klippe teksten ud for hvert sprog og enten sende den til sig selv eller lave et Word-dokument og bruge Rundsætte der.


© 2019 - Gammel Kalk IT. Rundsætte er registreret varemærke for Gammel Kalk IT. Outlook, Word, Windows er registrerede varemærker for Microsoft Corporation.